Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łomży uprzejmie informuje swoich Klientów, że stosownie do ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 2028), decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zatwierdzone zostały nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Łomża. Nowe taryfy wprowadzone są na okres 3 lat i obowiązywać będą od dnia 1 lutego 2022 roku.

Pliki do pobrania:
Taryfy obowiązujące od 01.02.2022 r. na terenie miasta Łomża (format: PDF – wielkość: 3,2 MB)

Skip to content