Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Łomży, uprzejmie informuje, że począwszy od bieżącego miesiąca udostępnia dla Państwa wygody usługę e-faktura, polegającą na możliwości wysyłania faktur za dostawę wody i odprowadzanie ścieków lub inną usługę, bezpośrednio na adres Państwa poczty e-mail (zamiast dotychczasowej wersji papierowej).

Wychodząc naprzeciw Państwa prośbom, zachęcamy do skorzystania z tej nowoczesnej, szybkiej i ekologicznej możliwości, usprawniającej komunikację pomiędzy Odbiorcą  a Przedsiębiorstwem.

W przypadku wyrażenia chęci skorzystania z takiego rozwiązania, serdecznie prosimy o wypełnienie oraz podpisanie załączonego formularza i dostarczenie go do siedziby Spółki (osobiście albo listownie, bądź wiadomością na adres skrzynki e-mail: obslugaodbiorcow@mpwik.lomza.pl) lub przekazanie Inkasentowi MPWiK Sp. z o.o. w Łomży przy okazji jego wizyty u Państwa (celem odczytu stanu wodomierza). Formularz ten jest również dostępny do pobrania na naszej stornie internetowej www.mpwik.lomza.pl w zakładce – Pliki do pobrania.

Do pobrania:
Zgoda na otrzymywanie e-faktur (format:DOC – wielkość: 32 KB)

Skip to content