Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łomży informuje, iż w dniach 1 – 5 sierpnia 2022 r. przeprowadzane będą prace konserwacyjno-eksploatacyjne na sieci wodociągowej.

W wyniku awarii na głównej magistrali wodociągowej z Ujęcia Wody Podgórze (uszkodzenie powstało wskutek prac ziemnych zewnętrznej firmy), pracownicy MPWiK dokonują płukania sieci wodociągowej w celu dezynfekcji i usunięcia osadów po awarii.

W związku z powyższym może nastąpić okresowy spadek ciśnienia, zakłócenia w dostawie wody oraz chwilowe pogorszenie parametrów fizykochemicznych wody.

Za spowodowane uciążliwości przepraszamy.

Skip to content