Przetarg nieograniczony na dostawę wodomierzy nowych dla odbiorców Gminy Piątnica oraz odkupienie wodomierzy używanych (w ramach rozliczenia), transportem do MPWiK Sp. z o.o. Zakładu Sieci w Łomży.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. 18-400 Łomża,ul. Zjazd 23, tel. (086) 216 62 77 lub 216 62 78, fax (086) 216 28 13, Postępowanie prowadzone będzie w  trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Regulaminem wewnętrznym udzielania...

czytaj dalej

Przetarg nieograniczony na dostawę wodomierzy nowych dla odbiorców Miasta Łomża oraz odkupienie wodomierzy używanych (w ramach rozliczenia), transportem do MPWiK Sp. z o.o. Zakładu Sieci w Łomży.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. 18-400 Łomża, ul. Zjazd 23, tel. (086) 216 62 77 lub 216 62 78, fax (086) 216 28 13, Postępowanie prowadzone będzie w  trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Regulaminem wewnętrznym udzielania...

czytaj dalej

OGŁOSZENIE

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łomży informuje, że w dniach 22. 03. 2018 – 23. 03. 2018 roku w godzinach od 8.00 – 15.00 będą wykonywane prace związane z przebudową sieci wodociągowej w ul. Nowogrodzkiej w Łomży. Na zlecenie firmy...

czytaj dalej

Ogłoszenie /Zapytanie ofertowe Nr 3/2018

Przedmiotem  zamówienia  jest  dostawa własnym  transportem  do  siedziby  Zamawiającego: 1.  Artykułów  biurowych  zgodnie  z  wykazem – załącznik nr 1. 2.  Tuszy i  tonerów do drukarek  zgodnie  z  wykazem – załącznik  nr 2. Zamawiający  dopuszcza  złożenie  oferty...

czytaj dalej