Ogłoszenie /Zapytanie ofertowe Nr 25/2017

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz wniesienie, montaż i ustawienie we wskazanym przez Zamawiającego pomieszczeniu metalowych regałów przesuwnych z przeznaczeniem do archiwum zlokalizowanego w budynku administracyjnym Zamawiającego przy ul. Zjazd 23 w Łomży....

czytaj dalej

Ogłoszenie /Zapytanie ofertowe Nr 22/2017

Przedmiotem  zamówienia  jest usługa badania sprawozdań  finansowych za  2017 r. i 2018 r.    oraz sporządzenie  „sprawozdań z badania” tych  sprawozdań finansowych przez podmioty  uprawnione  do  badania  sprawozdań  finansowych  w rozumieniu  art.46 i 57 ustawy z...

czytaj dalej
Drogi użytkowniku kanalizacji miejskiej !

Drogi użytkowniku kanalizacji miejskiej !

Pamiętaj, że właściwe z niej korzystanie prowadzi do zmniejszenia kosztów oczyszczania ścieków, jak również zmniejsza niebezpieczeństwo degradacji środowiska naturalnego. To wszystko ma wpływ na wysokość comiesięcznego rachunku za wodę i ścieki, który wystawia MPWiK...

czytaj dalej
Oferta sprzedaży zdrojów wody pitnej

Oferta sprzedaży zdrojów wody pitnej

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łomży oferuje do sprzedaży wraz z nieodpłatnym montażem zdroje wody pitnej. Urządzenia te zapewniają stały dostęp do świeżej, wysokiej jakości wody prosto z sieci wodociągowej. Ofertę kierujemy głównie do...

czytaj dalej

Przetarg nieograniczony na dostawę wodomierzy nowych i modułów radiowych do systemu zdalnego odczytu wodomierzy oraz odkupienie wodomierzy używanych (w ramach rozliczenia), transportem do Zakładu Wodociągów w Łomży.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. 18-400 Łomża, ul. Zjazd 23, tel. (086) 216 62 77 lub 216 62 78, fax (086) 216 28 13, Postępowanie prowadzone będzie w  trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Regulaminem wewnętrznym udzielania...

czytaj dalej