OGŁOSZENIE

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Łomży informuje, że w dniach 18-20.08.2020 r. od godz. 800 do godz.1500 będą prowadzone prace związane z przebudową sieci wodociągowej na zlecenie zewnętrznej firmy, MPWiK dokona zamknięcie dopływu wody w w/w terminie w ul. Woziwodzkiej między ul. Zieloną i ul. Stary Rynek w Łomży

Za wynikłe utrudnienia serdecznie przepraszamy.