Przetarg nieograniczony na dostawę wodomierzy nowych i modułów radiowych do systemu zdalnego odczytu wodomierzy oraz odkupienie wodomierzy używanych (w ramach rozliczenia), transportem do Zakładu Wodociągów w Łomży.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. 18-400 Łomża, ul. Zjazd 23, tel. (086) 216 62 77 lub 216 62 78, fax (086) 216 28 13, Postępowanie prowadzone będzie w  trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Regulaminem wewnętrznym udzielania...

Rada Pracowników

W dniu 17.11.2016 r. odbyło się pierwsze posiedzenie nowo wybranej rady pracowników. Piotr Kaczyński – Przewodniczący Wiesław Konisiewicz – Zastępca Wojciech Macieboch –...