Otwarcie ofert

Otwarcie  ofert  w  postępowaniu  na  dostawę, wniesienie  , montaż  i  ustawienie  metalowych  regałów  przesuwnych   w pomieszczeniu  archiwum – 25.09.2017 r. Otwarcie...

OGŁOSZENIE

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łomży informuje, że w dniu 21. 09. 2017 roku w godzinach od 9.00 – 16.00 firma „SANBUD Żelechowski A.” będzie wykonywać prace związane z przebudową sieci wodociągowej w ul. Sadowej w Łomży. W wyniku tych...

Ogłoszenie /Zapytanie ofertowe Nr 25/2017

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz wniesienie, montaż i ustawienie we wskazanym przez Zamawiającego pomieszczeniu metalowych regałów przesuwnych z przeznaczeniem do archiwum zlokalizowanego w budynku administracyjnym Zamawiającego przy ul. Zjazd 23 w Łomży....