Ogłoszenie /Zapytanie ofertowe Nr 22/2017

Przedmiotem  zamówienia  jest usługa badania sprawozdań  finansowych za  2017 r. i 2018 r.    oraz sporządzenie  „sprawozdań z badania” tych  sprawozdań finansowych przez podmioty  uprawnione  do  badania  sprawozdań  finansowych  w rozumieniu  art.46 i 57 ustawy z...
Drogi użytkowniku kanalizacji miejskiej !

Drogi użytkowniku kanalizacji miejskiej !

Pamiętaj, że właściwe z niej korzystanie prowadzi do zmniejszenia kosztów oczyszczania ścieków, jak również zmniejsza niebezpieczeństwo degradacji środowiska naturalnego. To wszystko ma wpływ na wysokość comiesięcznego rachunku za wodę i ścieki, który wystawia MPWiK...
Oferta sprzedaży zdrojów wody pitnej

Oferta sprzedaży zdrojów wody pitnej

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łomży oferuje do sprzedaży wraz z nieodpłatnym montażem zdroje wody pitnej. Urządzenia te zapewniają stały dostęp do świeżej, wysokiej jakości wody prosto z sieci wodociągowej. Ofertę kierujemy głównie do...