Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienie sektorowe. Tryb podstawowy bez negocjacji na kompleksową dostawę gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) do MPWiK Sp. z o.o. w Łomży ul. Zjazd 23 w okresie od 01.01.2024 do 30.06.2024 r.

 

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie (format: DOC – wielkość: 72 KB)
SWZ (format: DOC – wielkość: 221 KB)
Załącznik nr 1 – wykaz punktów odbioru gazu (format: XLSX – wielkość: 12 KB)
Załącznik nr 2 – formularz oferty (format: DOC – wielkość: 102 KB)
Załącznik nr 3 – projektowane postanowienia umowy (format: DOCX – wielkość: 42 KB)
Załącznik nr 4 – oświadczenie wykonawcy (format: DOCX – wielkość: 21 KB)
Załącznik nr 5 – oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby (format: DOCX – wielkość: 19 KB)

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (format: PDF – wielkość: 279 KB)

Skip to content