Tryb podstawowy z możliwością przeprowadzenia negocjacji treści ofert na „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadu o kodzie 19 01 12 – żużle i popioły paleniskowe inne niż wymienione w 19 01 11 oraz odbiór, transport i zagospodarowanie odpadu o kodzie 19 08 05 – ustabilizowane komunalne osady ściekowe, znajdujące się na terenie oczyszczalni ścieków przy ul. Zjazd 23 w Łomży.”

 

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie (format: DOC – wielkość: 63 KB)
SWZ (format: DOC – wielkość: 135 KB)
Załącznik nr 1 – wzór umowy (format: DOCX – wielkość: 31 KB)
Załącznik nr 2 – formularz oferty (format: DOCX – wielkość: 26 KB)
Załącznik nr 3 – oświadczenie (format: DOCX – wielkość: 27 KB)
Załącznik nr 4 – oświadczenie (format: DOCX – wielkość: 24 KB)
Załącznik nr 5 – wykaz usług (format: DOCX – wielkość: 18 KB)

 

Pytania i odpowiedzi:

Z dnia 09.04.2024 (format: PDF – wielkość: 225 KB)

 

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia (format: PDF – wielkość: 259 KB)

Informacja z otwarcia ofert podlegających negocjacjom (format: PDF – wielkość: 345 KB)

Informacja z otwarcia ofert ostatecznych (format: PDF – wielkość: 530 KB)

Informacja o wyborze oferty (format: PDF – wielkość: 820 KB)

Skip to content