Zamówienie sektorowe. Tryb podstawowy bez negocjacji na kompleksową dostawę gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) do MPWiK Sp. z o.o. w Łomży ul. Zjazd 23 w okresie od 01.07.2024 do 31.2024 r.

Postępowanie prowadzone będzie w trybie podstawowym bez negocjacji zgodnie z Regulaminem wewnętrznym udzielania zamówień sektorowych przez MPWiK Spółka z o.o. w Łomży, opublikowanym na stronie Zamawiającego www.mpwik.lomza.pl

 

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie (format: DOC – wielkość: 70 KB)
SWZ (format: DOC – wielkość: 205 KB)
Załącznik nr 1 – wykaz punktów odbioru gazu (format: XLSX – wielkość: 12 KB)
Załącznik nr 2 – formularz oferty (format: DOC – wielkość: 102 KB)
Załącznik nr 3 – projektowane postanowienia umowy (format: DOCX – wielkość: 43 KB)
Załącznik nr 4 – oświadczenie wykonawcy (format: DOCX – wielkość: 21 KB)
Załącznik nr 5 – oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby (format: DOCX – wielkość: 19 KB)
Załącznik nr 6 – wykaz zrealizowanych dostaw (format: DOC – wielkość: 32 KB)

 

Pytania i odpowiedzi:

z dnia 21.05.2024 (format: PDF – wielkość – 1 MB)
z dnia 22.05.2024 (format: PDF – wielkość – 972 KB)

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (format: PDF – wielkość: 285 KB)

Skip to content