Awaria – ul. Ks. Anny

!!!  A W A R I A  W O D O C I Ą G O W A  !!!   Miejsce wystąpienia: Łomża, ul. Ks. Anny Data wystąpienia: godz. 7:00, 2021-11-19 Przewidywany termin usunięcia: godz. 14:00, 2021-11-19 Status: W NAPRAWIE Zastępczy punkt poboru wody: przy ul. Ks. Anny 12 Szczegóły:...

05.11.2021 – Tryb podstawowy bez negocjacji na bezgotówkową dostawę oleju napędowego i benzyny bezołowiowej do służbowych środków transportowych, sprzętu oraz maszyn i urządzeń będących w użytkowaniu MPWiK Sp. z o.o. w Łomży ul. Zjazd 23

Postępowanie prowadzone będzie w trybie podstawowym bez negocjacji zgodnie z Regulaminem wewnętrznym udzielania zamówień sektorowych przez MPWiK Spółka z o.o. w Łomży, opublikowanym na stronie Zamawiającego www.mpwik.lomza.pl. Do niniejszego postępowania nie ma...

22.09.2021 – Przetarg nieograniczony

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej z usługą dystrybucji do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łomży w okresie 12 miesięcy t. od 1.01.2022 do 31.12.2022 Link do...
Skip to content