OGŁOSZENIE

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łomży informuje, że w dniu 21. 09. 2017 roku w godzinach od 9.00 – 16.00 firma „SANBUD Żelechowski A.” będzie wykonywać prace związane z przebudową sieci wodociągowej w ul. Sadowej w Łomży. W wyniku tych...

Ogłoszenie /Zapytanie ofertowe Nr 25/2017

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz wniesienie, montaż i ustawienie we wskazanym przez Zamawiającego pomieszczeniu metalowych regałów przesuwnych z przeznaczeniem do archiwum zlokalizowanego w budynku administracyjnym Zamawiającego przy ul. Zjazd 23 w Łomży....

Ogłoszenie /Zapytanie ofertowe Nr 22/2017

Przedmiotem  zamówienia  jest usługa badania sprawozdań  finansowych za  2017 r. i 2018 r.    oraz sporządzenie  „sprawozdań z badania” tych  sprawozdań finansowych przez podmioty  uprawnione  do  badania  sprawozdań  finansowych  w rozumieniu  art.46 i 57 ustawy z...