Spotkanie Wigilijne

Spotkanie Wigilijne

Wigilia to czas pełen niezwykłej magii, uroku i radości, gdzie wszyscy spotykają się i czują się jak w jednej, wielkiej rodzinie. Jak co roku odbyło się Spotkanie Wigilijne załogi Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. z udziałem zaproszonych...

Przetarg nieograniczony na bezgotówkową dostawę oleju napędowego i benzyny bezołowiowej na rzecz MPWiK Sp. z o.o. w Łomży ul. Zjazd 23 dokonywaną na podstawie identyfikacyjnych kart paliwowych.

Ogłoszenie SIWZ Zał. nr 1 – Formularz oferty Zał. nr 2 – Oświadczenie dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu Zał. nr 2a – Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia Zał. nr 3 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej Zał....
Eksploatacja wodomierza w okresie zimowym

Eksploatacja wodomierza w okresie zimowym

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łomży, przypomina swoim Odbiorcom o obowiązku zabezpieczania instalacji oraz wodomierza przez działaniem niskich temperatur w okresie zimowym. Brak właściwego zabezpieczenia może skutkować zamarznięciem...

Przetarg nieograniczony na bezgotówkową dostawę oleju napędowego i benzyny bezołowiowej na rzecz MPWiK Sp. z o.o. w Łomży ul. Zjazd 23 dokonywaną na podstawie identyfikacyjnych kart paliwowych.

Ogłoszenie SWIZ Załącznik nr 1 – Formularz oferty Załącznik nr 2 – Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu Załącznik nr 2a – Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia Załącznik nr 3 – Oświadczenie o przynależności...