Ogłoszenie
SIWZ
Zał. nr 1 – Formularz ofertowy
Zał. nr 1a – Formularz cenowy Piątnica
Zał. nr 2 – Oświadczenie
Zał. nr 2a – Oświadczenie
Zał. nr 3 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
Zał. nr 4 – Wykaz dostaw
Zał. nr 5 – Umowa
Pytania
Unieważnienie postępowania