Ogłoszenie
SIWZ
Zał. nr 1 – Formularz ofertowyPytania
Zał. nr 1a – Formularz cenowy Łomża
Zał. nr 2 – Oświadczenie
Zał. nr 2a – Oświadczenie
Zał nr 3 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
Zał. nr 4 – Wykaz dostaw
Zał. nr 5 – Umowa
Pytania
Unieważnienie postępowania