Prawidłowe korzystanie z kanalizacji sanitarnej

   Sieć kanalizacji sanitarnej służy do odprowadzania ścieków bytowych z gospodarstw domowych. Za ścieki bytowe rozumie się – ścieki z  budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej, powstające w wyniku ludzkiego...

ZABEZPIECZ SWÓJ WODOMIERZ NA ZIMĘ

W związku z zbliżającym się okresem zimowym Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Łomży przypomina swoim Odbiorcom o odpowiednim zabezpieczeniu instalacji i urządzeń wodociągowych przed zamarznięciem. W tym celu właściciele nieruchomości...

JAKOŚĆ WODY NA ZIEMI ZALEŻY OD NAS SAMYCH

Ziemię w 97% pokrywa woda, na którą składają się wody powierzchniowe (morze, rzeki, oceany, jeziora, bagna), wody podziemne, lodowce i opady atmosferyczne. Tylko niewielka jej część to woda słodka. Stan wód i ich zasobów pogarsza się z roku na rok. Degradacja...

Czy wiesz, że …

4-6l wody zużywamy przy jednorazowym spłukiwaniu toalety 5 minutowy prysznic to prawie 50l wody Do napełnienia wanny zużywamy około 130l wody Podczas mycia zębów zużywamy 15l wody Kapiący kran z częstotliwością 7 kropli na 10 sekund to straty wody sięgające 12l na...

Sposoby na oszczędzanie wody

Błękitna Planeta – Ziemia, której powierzchnię zajmuje w większości woda. Tylko w 3% jest to woda słodka, dobra do picia. Nie jest tajemnicą, iż te niewielkie zasoby wody słodkiej mogą się w końcu wyczerpać, dlatego też ważne jest jej oszczędzanie. W znaczny sposób...

Woda w naszym życiu

Woda jest jednym z najważniejszych składników środowiska, w którym żyjemy. Bez jej udziału nie było by możliwe życie na ziemi. Nie bez powodu naukowcy poszukując miejsc w kosmosie, w których może istnieć życie w pierwszej kolejności wypatrują istnienia wody. Uważa...

Kamień w czajniku

Chemia w szkole zwykle sprawiała Ci trudności? A czy wiesz, że tajniki chemii odkrywasz codziennie w najprostszej czynności jaką wykonujesz kilka razy dziennie? Mowa o gotowaniu wody w czajniku. Ten skomplikowany proces, wykonywany codziennie rano przez każdego...

Skip to content